Consulten waarvoor u bij de huisarts komt, vallen tot op heden, binnen de zorgverzekering en buiten het eigen risico. 

Houdt u er rekening mee dat elk aanvullend onderzoek zoals laboratoriumonderzoeken, kweektesten, allergietesten, rontgenfoto's etc. wel vergoed worden, maar onder uw eigen risico vallen.

Voor meer informatie over de tarieven kunt u kijken op de website van de NZA, www.nza.nl 

 

 

Kosten ("Eigen risico"): U betaalt geen eigen risico voor een bezoek aan de huisarts. Voor aanvullende (be)handelingen zoals bijv. röntgen- of bloedonderzoek of kweekjes betaalt u wel eerst het eigen risico. Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg, die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld:

 • een ziekenhuisopname
 • medisch specialistische zorg (een bezoek of behandeling door een medisch specialist). Let op: dus ook een urinekweek of SOA-onderzoek, want dit wordt beoordeeld door een medisch microbioloog.
 • medicatie (inclusief vaccinaties en/of spiraal), genees- en/of verbandmiddelen
 • psychische zorg
 • hoortoestellen
 • logopedie
 • fysiotherapie
 • stoppen met roken-consulente
 • dietiek
 • podoloog en steunzolen

Als huisarts hebben wij geen zicht op de exacte hoogte van deze bedragen. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of bezoek: www.watzegtmijnpolis.nl.

Wij worden als huisarts steeds vaker ingeschakeld als intermediair in het vergoedingenbeleid opgesteld door uw zorgverzekeraar. De landelijke beroepsvereniging van huisartsen (LHV) stelt zich daarom op de volgende standpunten:

 • dat het de verantwoordelijkheid is van uw zorgverzekeraar, de polishouders te informeren over de verzekerde zorg. Dit geldt zowel voor de basis- als aanvullende zorg. 
 • de huisartsen doelmatige en veilige zorg nastreven.
 • de wijze van vergoeding geen rol speelt bij het bepalen van de noodzaak van voorschrijven (lees: medicatie of verwijzen).
 • een recept of verwijzing tegelijkertijd ook direct een medische verklaring is van de voorschrijver.

 • het een taak is van de zorgverzekeraar om al dan niet in overleg met hun verzekerden vast te stellen of voorgeschreven (genees)middelen of een (door)verwijzing voor vergoeding in aanmerking komen.
 • de relatie tussen arts en patient negatief beinvloed wordt door discussies over vergoedingen door zorgverzekeraars, het geen ongewenst is.
 • dat artsen moeten stoppen met het tekenen van verklaringen, machtigingen en andere formulieren inzake vergoedingen van voorgeschreven (genees)middelen of anderzins.
 • het onwenselijk is, dat huisartsen worden betrokken in de informatie, interpretatie en uitvoering van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en verzekerden.

 

 

 

 

Top