Er wordt binnen deze praktijk geen enkele keuring gedaan. Dus ook geen rijbewijskeuring.

Top