In onze praktijk zijn 4 huisartsen werkzaam, 9 assistentes, 6 praktijkondersteuners en
een praktijkmanager.

 

De praktijkondersteuners zijn te verdelen onder POH-Somatiek, POH-GGZ en POH jeugd.

 

POH-Somatiek:

Zij zijn aanwezig voor patienten met chronische aandoeningen zoals COPD, diabetes, hart- en vaatziekten.


POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg):

Zij zijn aanwezig voor ondersteuning en hulp bij psychische klachten. Meer informatie en uitleg hierover kunt u vinden onder het kopje 'Medische informatie' en dan 'GGZ'.

 

POH-Ouderenzorg:

De POH-Ouderenzorg is werkzaam binnen onze praktijk met als speciaal aandachtsgebied de zorg voor (kwetsbare) ouderen.

 

 

POH jeugd (praktijkondersteuner jeugd):

Iedere dinsdagmiddag is de POH jeugd aanwezig in de praktijk. U kunt zelf om een afspraak vragen, maar ook verwezen worden door uw huisarts. De POH jeugd is gespecialiseerd op vragen omtrent de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

 

Top