In onze praktijk zijn 4 huisartsen werkzaam, 8 assistentes, 4 praktijkondersteunsters en
1 praktijkmanager.

 

De praktijkondersteuners zijn te verdelen onder POH-Somatiek, POH-GGZ en POH jeugd.

 

POH-Somatiek:

Zij zijn aanwezig voor patienten met chronische aandoeningen zoals COPD, diabetes, hart- en vaatziekten.


POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg):

Zij zijn aanwezig voor ondersteuning en hulp bij psychische klachten. Meer informatie en uitleg hierover kunt u vinden onder het kopje 'Medische informatie' en dan 'GGZ'.

 

POH jeugd (praktijkondersteuner jeugd):

Iedere dinsdagochtend is de POH jeugd aanwezig in de praktijk. U kunt zelf om een afspraak vragen, maar ook verwezen worden door uw huisarts. De POH jeugd is gespecialiseerd op vragen omtrent de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

 

Top