In onze praktijk zijn 4 praktijkondersteuners somatiek aanwezig:
Claudia, Judith, Maureen en Sabine.

 

Zij hebben een speciale opleiding gevolgd en houden eigen spreekuren zoals het begeleiden en behandelen van diabetes- en COPD patienten, maar ook het begeleiden bij het stoppen met roken of het maken van een risico-inventarisatie naar hart- en vaatziekten.

Ook leggen zij huisbezoeken af.

 

 

 

In onze praktijk is 1 praktijkondersteuner GGZ aanwezig, Francien Vissia.

 

Zij is aanwezig voor ondersteuning en hulp bij psychische klachten. Meer informatie en uitleg hierover kunt u vinden onder het kopje 'Medische informatie' en dan 'GGZ'.

 

 

 

In onze praktijk is 1 praktijkondersteuner jeugd aanwezig.

 

Iedere dinsdagmiddag is de POH jeugd aanwezig in de praktijk. U kunt zelf om een afspraak vragen, maar ook verwezen worden door uw huisarts. De POH jeugd is gespecialiseerd op vragen omtrent de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

 

In onze praktijk is eveneens 1 praktijkondersteuner Ouderenzorg aanwezig.

Top